نویسنده = مجید عباسی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر متغیرهای ریخته‌گری کوبشی بر خواص مکانیکی و رفتار سایشی ‏آلیاژ آلومینیم ‏A356‎

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 263-273

سیدعباس حصاصی؛ مجید عباسی؛ سیدجمال حسینی پور


2. ریزساختار انجمادی آلیاژ آلومینیم ‏A390‎‏ تولید شده به روش‌ ریخته‌گری کوبشی

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-10

سیدعباس حصاصی؛ مجید عباسی؛ سیدجمال حسینی پور


شماره‌های پیشین نشریه