نویسنده = رضا تقی ابادی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تاثیر بهسازی تبریدی بر ریزساختار و اندیس کیفیت کامپوزیت Al-15Mg2Si

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22034/frj.2020.210848.1112

الهه صفاری؛ رضا تقی ابادی


2. بررسی تاثیر مس در بهسازی ساختاری و اندیس کیفیت کامپوزیت Al-15Mg2Si

دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 217-227

10.22034/frj.2019.206475.1104

لیلا حسامی؛ رضا تقی ابادی


4. بررسی تاثیر منگنز بر قابلیت ریخته‌گری آلیاژهای هیپویوتکتیک Al-2Ni-xMn

دوره 1، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 69-78

10.22034/frj.2018.112623.1017

فاطمه یوسفی؛ رضا تقی ابادی؛ سعید باغشاهی