نویسنده = رضا تقی ابادی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تاثیر سیلیسیم بر قابلیت ریخته گری آلیاژهای Al-Cu-Si

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.22034/frj.2021.246789.1128

رضا تقی ابادی؛ محمد مصطفوی؛ مصطفی جعفرزادگان


5. بررسی تاثیر منگنز بر قابلیت ریخته‌گری آلیاژهای هیپویوتکتیک Al-2Ni-xMn

دوره 1، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 69-78

10.22034/frj.2018.112623.1017

فاطمه یوسفی؛ رضا تقی ابادی؛ سعید باغشاهی