کلیدواژه‌ها = مس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر مس در بهسازی ساختاری و اندیس کیفیت کامپوزیت Al-15Mg2Si

دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 217-227

10.22034/frj.2019.206475.1104

لیلا حسامی؛ رضا تقی ابادی