موضوعات = ریخته گری و انجماد آلیاژهای آلومینیم
1. اثر بهسازی نیکـل بر ویژگی‌هایِ کششی و مشخصه های ریزساختاریِ آلیاژ Al-12%Si-1%Mg-1%Cu

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1398

غلامرضا عاشوری


2. بررسی مشخصات فیلم اکسیدی در مذاب آلومینیم-روی به روش اکسید/فلز/اکسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1398

نادر طاهری باغ؛ مهدی دیواندری؛ محمد شاهمیری؛ مهدی اکبری فر


3. بررسی اثر فرایند نیمه-جامد دمش گاز خنثی بر ساختار و حساسیت به پارگی گرم آلیاژ Al-4.3%Cu

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-10

محسن عبدی بجندی؛ سعید شبستری؛ امین پورقربان


5. بررسی اثر متغیرهای ریخته‌گری کوبشی بر خواص مکانیکی و رفتار سایشی ‏آلیاژ آلومینیم ‏A356‎

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 263-273

سیدعباس حصاصی؛ مجید عباسی؛ سیدجمال حسینی پور


6. ایجاد ریزساختار هیبریدی مدرج با ریخته گری گریز از مرکز یک آلیاژ هایپریوتکتیک Al-Mg2Si

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 79-88

ابراهیم آقازاده؛ احد صمدی؛ سیف اله آقازاده


12. بررسی تاثیر منگنز بر قابلیت ریخته‌گری آلیاژهای هیپویوتکتیک Al-2Ni-xMn

دوره 1، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 69-78

فاطمه یوسفی؛ رضا تقی ابادی؛ سعید باغشاهی


شماره‌های پیشین نشریه