موضوعات = ریخته گری و انجماد آلیاژهای آلومینیم
تعداد مقالات: 17
1. بررسی تاثیر سیلیسیم بر قابلیت ریخته گری آلیاژهای Al-Cu-Si

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.22034/frj.2021.246789.1128

رضا تقی ابادی؛ محمد مصطفوی؛ مصطفی جعفرزادگان


2. ریخته‌گری کامپوزیت پیشرفته پایه زاماک 5 با فاز فلزی تقویت کننده سه‌بعدی پیوسته مسی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 129-136

10.22034/frj.2020.253075.1129

سید محمد حسین میرباقری؛ ایلیا امینی؛ احسان عبدی بجندی


4. بررسی مشخصات فیلم اکسیدی در مذاب آلومینیم-روی به روش اکسید/فلز/اکسید

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 131-140

10.22034/frj.2019.167578.1070

نادر طاهری باغ؛ مهدی دیواندری؛ محمد شاهمیری؛ مهدی اکبری فر


10. ایجاد ریزساختار هیبریدی مدرج با ریخته گری گریز از مرکز یک آلیاژ هایپریوتکتیک Al-Mg2Si

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 79-88

10.22034/frj.2018.134151.1042

ابراهیم آقازاده؛ احد صمدی؛ سیف اله آقازاده


15. بررسی تاثیر منگنز بر قابلیت ریخته‌گری آلیاژهای هیپویوتکتیک Al-2Ni-xMn

دوره 1، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 69-78

10.22034/frj.2018.112623.1017

فاطمه یوسفی؛ رضا تقی ابادی؛ سعید باغشاهی