تعداد مقالات: 78
-22. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 1-1

سید محمد علی بوترابی


-21. شناسه این شماره

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 71-134


-20. شناسه این شماره

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-80


-19. شناسه این شماره:

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 135-209


-18. شناسه این شماره:

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 211-286


-17. شناسه این شماره

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-54


-16. محاسبه ضرایب نفوذ عناصر در اثر عملیات همگن سازی سوپرآلیاژ اینکونل 718 ریختگی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 123-129

محمد جواد سهرابی؛ حامد میرزاده


-15. شناسه علمی این شماره

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 55-121


-13. بررسی تاثیر منگنز بر قابلیت ریخته‌گری آلیاژهای هیپویوتکتیک Al-2Ni-xMn

دوره 1، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 69-78

فاطمه یوسفی؛ رضا تقی ابادی؛ سعید باغشاهی


-11. ریزساختار انجمادی آلیاژ آلومینیم ‏A390‎‏ تولید شده به روش‌ ریخته‌گری کوبشی

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-10

سیدعباس حصاصی؛ مجید عباسی؛ سیدجمال حسینی پور


-7. بررسی اثر فرایند نیمه-جامد دمش گاز خنثی بر ساختار و حساسیت به پارگی گرم آلیاژ Al-4.3%Cu

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-10

محسن عبدی بجندی؛ سعید شبستری؛ امین پورقربان


-6. بررسی مشخصات فیلم اکسیدی در مذاب آلومینیم-روی به روش اکسید/فلز/اکسید

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 131-140

نادر طاهری باغ؛ مهدی دیواندری؛ محمد شاهمیری؛ مهدی اکبری فر


-3. تاثیر دما و زمان عملیات آستمپرینگ بر ریزساختار و سختی فولاد بینیتی سیلیسیم‌دار

دوره 1، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 79-87

شهرام خیراندیش؛ سید محمد علی بوترابی؛ اشکان یزدی


-2. بررسی اثر عوامل موثر بر خروج گاز از قالب در ریخته‌گری به روش توپر

دوره 1، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 161-170

محمدامین شاهرخیان دهکردی؛ مجید کریمیان؛ حسن شریفی؛ مهدی مقیمی دهکردی


0. ایجاد ریزساختار هیبریدی مدرج با ریخته گری گریز از مرکز یک آلیاژ هایپریوتکتیک Al-Mg2Si

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 79-88

ابراهیم آقازاده؛ احد صمدی؛ سیف اله آقازاده


شماره‌های پیشین نشریه