تعداد مقالات: 78
-22. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 1-1

10.22034/frj.1396.61681

سید محمد علی بوترابی


-21. شناسه این شماره

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 71-134

10.22034/frj.1397.80978


-20. شناسه این شماره

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-80

10.22034/frj.1397.80979


-19. شناسه این شماره:

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 135-209

10.22034/frj.2018.85898


-18. شناسه این شماره:

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 211-286

10.22034/frj.2019.85899


-17. شناسه این شماره

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-54

10.22034/frj.1398.91009


-15. شناسه علمی این شماره

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 55-121

10.22034/frj.1398.95909


-13. بررسی تاثیر منگنز بر قابلیت ریخته‌گری آلیاژهای هیپویوتکتیک Al-2Ni-xMn

دوره 1، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 69-78

10.22034/frj.2018.112623.1017

فاطمه یوسفی؛ رضا تقی ابادی؛ سعید باغشاهی


-11. ریزساختار انجمادی آلیاژ آلومینیم ‏A390‎‏ تولید شده به روش‌ ریخته‌گری کوبشی

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-10

10.22034/frj.2018.113170.1018

سیدعباس حصاصی؛ مجید عباسی؛ سیدجمال حسینی پور


-6. بررسی مشخصات فیلم اکسیدی در مذاب آلومینیم-روی به روش اکسید/فلز/اکسید

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 131-140

10.22034/frj.2019.167578.1070

نادر طاهری باغ؛ مهدی دیواندری؛ محمد شاهمیری؛ مهدی اکبری فر


-3. تاثیر دما و زمان عملیات آستمپرینگ بر ریزساختار و سختی فولاد بینیتی سیلیسیم‌دار

دوره 1، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 79-87

10.22034/frj.2018.106311.1010

شهرام خیراندیش؛ سید محمد علی بوترابی؛ اشکان یزدی


-2. بررسی اثر عوامل موثر بر خروج گاز از قالب در ریخته‌گری به روش توپر

دوره 1، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 161-170

10.22034/frj.2018.114099.1019

محمدامین شاهرخیان دهکردی؛ مجید کریمیان؛ حسن شریفی؛ مهدی مقیمی دهکردی


شماره‌های پیشین نشریه