تعداد مقالات: 78
76. بررسی تاثیر بهسازی تبریدی بر ریزساختار و اندیس کیفیت کامپوزیت Al-15Mg2Si

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

الهه صفاری؛ رضا تقی ابادی


77. شبیه سازی عددی ریزساختار انجماد در فرایند ذوب انتخابی بوسیله لیزر و بررسی اثر پارامترهای فرآیند بر مورفولوژی دانه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

احسان دست باز؛ روح اله توکلی


78. ایجاد پوشش روی – آلومینیوم ورقه‌ای روی دیسک ترمز چدنی ریختگی و بررسی رفتار خوردگی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1398

محمد باقر لیمویی؛ رضا اندرزگو؛ پیمان عمرانیان محمدی


شماره‌های پیشین نشریه