دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تاثیر قطر نمونه و سرعت بیرون کشی بر ریزساختار و خواص کششی گرم سوپر آلیاژ PWA 1483 انجماد جهت دار شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

علیرضا سنجری؛ محمد معظمی گودرزی؛ علیرضا خدابنده


2. مقایسه رفتار سایشی چدن نشکن در دو حالت آستمپر شده و سریع سرد شده و برگشت داده شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1398

حسن ثقفیان لاریجانی؛ سهیل نوایی؛ علی شریفی


3. بررسی مشخصات فیلم اکسیدی در مذاب آلومینیم-روی به روش اکسید/فلز/اکسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1398

نادر طاهری باغ؛ مهدی دیواندری؛ محمد شاهمیری؛ مهدی اکبری فر


4. پیش‌بینی وقوع عیب تخلخل انقباضی و ارائه راهکار حذف آن با استفاده از شبیه‌سازی عددی در قطعه مخروطی طویل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1398

اصغر حیدری؛ غلامرضا کرباسیان؛ حسین مهمان نواز؛ حمید فاضلی


5. محاسبه ضرایب نفوذ عناصر در اثر عملیات همگن سازی سوپرآلیاژ اینکونل 718 ریختگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

محمد جواد سهرابی؛ حامد میرزاده


6. تاثیر عملیات سردکاری بر جوانسازی پره توربین گازی کارکرده از جنس IN738LC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1398

محسن سمیعی؛ یزدان شجری؛ سید حسین رضوی؛ زهراسادات سید رئوفی


8. مطالعه ریزساختار و ترکیب آلیاژ ریختگی منیزیوم- نقره- سریوم- زیرکونیوم (QE22)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

سید صدرا یوسفی بناب؛ حسین آقاجانی؛ سید رضا دامادی؛ گلناز ناصری آذری؛ میر سعید صفایی


شماره‌های پیشین نشریه