دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تاثیر بهسازی تبریدی بر ریزساختار و اندیس کیفیت کامپوزیت Al-15Mg2Si

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22034/frj.2020.210848.1112

الهه صفاری؛ رضا تقی ابادی


2. توسعه آلیاژهای ریختگی Ag-9Pd (سیلوادیوم) با عمر درخشش بالا برای ساخت زیورآلات سنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1399

10.22034/frj.2020.237749.1121

ابوالفضل رحیمی


3. بررسی میزان تاثیر حرارت‌دهی سریع بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ Al-Si-Cu-Mg بهسازی شده با فسفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

10.22034/frj.2020.230367.1118

محسن علی آبادی؛ حسن ثقفیان لاریجانی؛ نیما طباطبایی رضایی


4. تغییرات ریزساختار و خواص مکانیکی سوپرآلیاژ IN738LC در طول ذوب مجدد و عملیات حرارتی استاندارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1399

10.22034/frj.2020.238339.1122

یزدان شجری؛ زهراسادات سید رئوفی؛ سید حسین رضوی؛ مهدی نصری؛ آرش خیابانی


5. طراحی بهینه حوضچه پای راهگاه بوسیله شبیه سازی کامپیوتری و آزمایش عملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1399

10.22034/frj.2020.226556.1116

علی یاری ده کبودی؛ روح اله توکلی


6. ارزیابی تاثیر عملیات پیرسازی بر ریزساختار و سختی سوپرآلیاژ پایه کبالت بر پایه ترکیب Co-Al-W-Ti-Ta

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.22034/frj.2020.232939.1119

مریم مرکباتی؛ مصطفی اطمینان؛ سید مهدی قاضی میرسعید


7. اثر سرعت سرد کردن بعد از عملیات انحلالی بر رفتار پیری سوپرآلیاژ ریختگی IN718

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.22034/frj.2020.237065.1120

مهرداد حناچی؛ آرش خیابانی؛ زهراسادات سید رئوفی


8. اثر کربن بر ریزساختار و خواص مکانیکی سوپرآلیاژ Haynes 25

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1399

10.22034/frj.2020.245305.1126

معصومه سیف اللهی؛ سید مهدی عباسی؛ محمدرضا زمانی؛ آدلی آخوندزاده


9. بررسی خواص مکانیکی و سرعت خوردگی در محلول شبیه سازی بدن فوم‌های سلول باز منیزمی ریختگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22034/frj.2020.239102.1123

بهمن کروجی؛ سید علیرضا حسینی؛ مصطفی علیشاهی؛ جابر اسدی


10. طراحی آلیاژهای دیرگداز آنتروپی بالا با هدف کاهش وزن و هزینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

10.22034/frj.2020.244014.1124

حامد ناصرزشگی؛ علی رضا کیانی رشید؛ جلیل وحدتی خاکی


11. تاثیر نرخ سرمایش پس از عملیات انحلال بر ریز ساختار و سختی سوپرآلیاژ X-750

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1399

10.22034/frj.2020.203182.1101

محیا شمسیان جزه؛ حسین عربی؛ سید محمد علی بوترابی