دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تاثیر عملیات پیرسازی بر خواص مکانیکی دما بالای سوپرآلیاژ نسل جدید Co-7Al-7W-4Ti-2Ta

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

10.22034/frj.2020.245029.1125

مریم مرکباتی؛ مصطفی اطمینان؛ سید مهدی قاضی میرسعید


2. اثر منگنز بر ریزساختار انجمادی ‏چدن با گرافیت‌های کروی ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

10.22034/frj.2020.205051.1102

دانیال یوسف پور؛ مجید عباسی؛ مجتبی جواهری


3. بررسی تاثیر سیلیسیم بر قابلیت ریخته گری آلیاژهای Al-Cu-Si

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.22034/frj.2021.246789.1128

رضا تقی ابادی؛ محمد مصطفوی؛ مصطفی جعفرزادگان


4. مدل سازی ترمودینامیکی رفتار ذوب نانو ذرات فلزی جاسازی شده در فاز زمینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22034/frj.2021.256081.1132

محدثه داوری؛ محمد امین جباره