دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تاثیر افزودن آنتیموان و مدول ریختگی بر مورفولوژی گرافیت، ریزساختار و خواص مکانیکی چدن نشکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1400

10.22034/frj.2021.304813.1140

نجمه پیرنجم الدین؛ باقر محمدصادقی؛ سید محمد علی بوترابی


2. بررسی اثر انحراف جهت رشد دانه‌ها بر رفتار خزشی سوپر آلیاژ پایه نیکلی GTD111DS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

10.22034/frj.2022.317477.1145

سید محمد حسین میرباقری؛ مریم طرفه؛ جمشید میرباقری؛ سهیل نخودچی