دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. پیش‌بینی وقوع عیب تخلخل انقباضی و ارائه راهکار حذف آن با استفاده از شبیه‌سازی عددی در قطعه مخروطی طویل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1398

10.22034/frj.2019.176680.1078

اصغر حیدری؛ غلامرضا کرباسیان؛ حسین مهمان نواز؛ حمید فاضلی


2. مطالعه ریزساختار و ترکیب آلیاژ ریختگی منیزیوم- نقره- سریوم- زیرکونیوم (QE22)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

10.22034/frj.2019.152201.1056

سید صدرا یوسفی بناب؛ حسین آقاجانی؛ سید رضا دامادی؛ گلناز ناصری آذری؛ میر سعید صفایی


4. بررسی تاثیر مس در بهسازی ساختاری و اندیس کیفیت کامپوزیت Al-15Mg2Si

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1398

10.22034/frj.2019.206475.1104

لیلا حسامی؛ رضا تقی ابادی


5. بررسی روشهای عملیات حرارتی بر ریزساختار و سختی آلیاژ برنز آلومینیوم-نیکل (C95500)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1398

10.22034/frj.2019.206679.1105

عباس عباسیان؛ علی داودی


6. اثر فرایند انجماد جهت دار بر ریزساختار و خواص مکانیکی سوپرآلیاژ پایه نیکل تک کریستال نسل دوم CMSX-4

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

10.22034/frj.2019.208846.1109

علیرضا میرک؛ احمد کرمانپور


7. بررسی تاثیر فوق ذوب بر رفتار انجمادی کامپوزیت درجا Al-Mg2Si به روش آنالیز حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1398

10.22034/frj.2019.208458.1107

سحر اشکواری؛ سعید شبستری


8. بررسی تاثیر بهسازی تبریدی بر ریزساختار و اندیس کیفیت کامپوزیت Al-15Mg2Si

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22034/frj.2020.210848.1112

الهه صفاری؛ رضا تقی ابادی


9. شبیه سازی عددی ریزساختار انجماد در فرایند ذوب انتخابی بوسیله لیزر و بررسی اثر پارامترهای فرآیند بر مورفولوژی دانه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

10.22034/frj.2020.209247.1110

احسان دست باز؛ روح اله توکلی


10. ایجاد پوشش روی – آلومینیوم ورقه‌ای روی دیسک ترمز چدنی ریختگی و بررسی رفتار خوردگی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1398

10.22034/frj.2020.212744.1113

محمد باقر لیمویی؛ رضا اندرزگو؛ پیمان عمرانیان محمدی


شماره‌های پیشین نشریه