داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محمدرضا ابوطالبی فرایندهای نوین ریخته گری و انجماد گروه تولید و فرآوری مواد فلزی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت، تهران ، ایران
وحید ابویی مهریزی عملیات حرارتی و سایر عملیات تکمیلی استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
فرشاد اخلاقی فرایندهای نوین ریخته گری و انجماد، کامپوزیتها و مواد پیشرفته استاد،دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی؛ دانشگاه تهران
محسن استادشعبانی عملیات حرارتی و سایر عملیات تکمیلی استادیار، دانشگاه صنایع و معادن ایران، تهران، ایران.
حسین آشوری استاد دانشکده علم و مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف
حسین آقاجانی ریخته گری و انجماد آلیاژهای آلومینیم گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
حمید امیدوار عملیات حرارتی و سایر عملیات تکمیلی گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
امید بیات ریخته گری و انجماد چدنها، کامپوزیتها و مواد پیشرفته استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی همدان
منصور بزرگ عملیات حرارتی و سایر عملیات تکمیلی مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا تقی ابادی ریخته گری و انجماد آلیاژهای آلومینیم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (IKIU)، قزوین، ایران
محمد تلافی نوغانی ریخته گری و انجماد فولادها دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (IKIU)، قزوین، ایران
حسن ثقفیان لاریجانی ریخته گری و انجماد چدنها، ریخته گری و انجماد فولادها، کامپوزیتها و مواد پیشرفته مدیر گروه متالورژی صنعتی دانشکده ی مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد امین جباره فرایندهای نوین ریخته گری و انجماد استادیار گروه مهندسی مواد دانشگاه حکیم سبزواری
امین جعفری رامیانی شبیه سازی و مدلسازی استادیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روح‌اله جماعتی شبیه سازی و مدلسازی، کامپوزیتها و مواد پیشرفته عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حامد جمشیدی اول شبیه سازی و مدلسازی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مجتبی جواهری ریخته گری و انجماد فولادها، شبیه سازی و مدلسازی واحد طراحی و تکنولوژی شرکت ریخته گری فولاد طبرستان
مصطفی حاجی آقایی شبیه سازی و مدلسازی گروه صنایع- دانشگاه علم وفناوری مازندران
علی حبیب اله زاده دانشگاه سمنان
میلاد حیدری قلعه ارزیابی غیرمخرب دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیدجمال حسینی پور عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیدعباس حصاصی ریخته گری و انجماد آلیاژهای آلومینیم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
شهرام خیراندیش استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه علم و صنعت ایران
سید رضا دامادی ریخته گری و انجماد آلیاژهای آلومینیم گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
محمدحسن دانشی‌فر فرایندهای نوین ریخته گری و انجماد دانشگاه حکیم سبزواری
اسماعیل دماوندی ریخته گری و انجماد آلیاژهای آلومینیم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مهدی دیواندری ریخته گری، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم وصنعت ایران
محمد رجبی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
احمد رزاقیان کامپوزیتها و مواد پیشرفته گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین
علی محمد رشیدی عملیات حرارتی و سایر عملیات تکمیلی، فرایندهای نوین ریخته گری و انجماد دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه رازی کرمانشاه
زهراسادات سید رئوفی عملیات حرارتی و سایر عملیات تکمیلی استادیار گروه مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مهرداد شایان کامپوزیتها و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی سهند-دانشکده ی مهندسی مواد
محمدحسین شاعری عضو هیئت علمی گروه مواد دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
سعید شبستری دانشکده مهندسی مواد و متالورزی - دانشگاه علم و صنعت ایران
حسن شریفی کامپوزیتها و مواد پیشرفته دانشگاه شهر کرد- مدیر گروه مهندسی مواد دانشگاه شهرکرد
فرزاد شهری فرایندهای نوین ریخته گری و انجماد مواد پیشرفته و نانو
ماندانا عادلی عملیات حرارتی و سایر عملیات تکمیلی، کامپوزیتها و مواد پیشرفته دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید عباسی ریخته گری و انجماد فولادها دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، مازندران، ایران
حسن عبدوس شبیه سازی و مدلسازی، کامپوزیتها و مواد پیشرفته استادیار، مهندسی مواد، پردیس علوم و فناوری نوین، دانشگاه سمنان
روزبه عشقیان ریخته گری و انجماد فولادها کارشناس ارشد مهندسی مواد
مهرداد عضوامینیان ریخته گری و انجماد سایر آلیاژها
حسین علی نژاد ریخته گری و انجماد فولادها دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
هدایت غلامی ریخته گری و انجماد فولادها دانشجوی دکتری مهندسی مواد و متالورژی، کارشناس ارشد پروژه گندله سازی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
بهمن کروجی فرایندهای نوین ریخته گری و انجماد گروه مهندسی مواد و پلیمر، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار ، ایران
امین کلاه دوز فرایندهای نوین ریخته گری و انجماد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر
حسن کوهستانی ریخته گری و انجماد فولادها عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی داشنگاه سمنان
امیر حسین میثمی شبیه سازی و مدلسازی دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان
هادی محمودی ریخته گری و انجماد فولادها
سید محمد حسین میرباقری ریخته گری و انجماد فولادها دانشیار دانشکده مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
علیرضا میرک ابرآلیازها، فرایندهای نوین ریخته گری و انجماد دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی ملکان ریخته گری و انجماد آلیاژهای آلومینیم دانشکده مهندسی و مواد دانشگاه تهران-تهران-ایران
امیر مومنی عملیات حرارتی و سایر عملیات تکمیلی گروه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی همدان
حمیدرضا نجفی دژده ریخته گری و انجماد فولادها دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
بهزاد نیرومند ریخته گری و انجماد آلیاژهای آلومینیم عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
سلمان نوروزی دانشکده مهندسی مواد و صنایع- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
آمنه وحیدیان دانشجوی دکتری
سید ابراهیم وحدت دانشکده مهندسی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
ناصر ورهرام دانشیار دانشکده علم و مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف