نویسنده = رضا تقی ابادی
بررسی تاثیر جوانه‌زایی بر سیالیت و حساسیت به پارگی گرم آلیاژ 2024 آلومینیم بهسازی شده توسط سریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22034/frj.2023.410726.1182

حسین محمدی؛ رضا تقی ابادی؛ مهدی ملکان


بررسی تاثیر ارتعاش قالب هنگام انجماد بر ساختار و مقاومت به خوردگی آلیاژ ریختگی Zn-4Si

دوره 6، شماره 2، آذر 1401، صفحه 157-167

10.22034/frj.2023.390435.1175

فائزه اکبری؛ رضا تقی ابادی؛ مرتضی ثقفی یزدی؛ ایمان انصاریان


بررسی تاثیر ارتعاشات مکانیکی هنگام انجماد بر ریزساختار و خواص سایشی کامپوزیت Zn-4Si

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401

10.22034/frj.2023.378853.1170

فائزه اکبری؛ رضا تقی ابادی؛ مرتضی ثقفی یزدی؛ ایمان انصاریان


بررسی تاثیر سیلیسیم بر قابلیت ریخته گری آلیاژهای Al-Cu-Si

دوره 4، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 215-226

10.22034/frj.2021.246789.1128

محمد مصطفوی؛ مصطفی جعفرزادگان؛ رضا تقی ابادی


بررسی تاثیر منگنز بر قابلیت ریخته‌گری آلیاژهای هیپویوتکتیک Al-2Ni-xMn

دوره 1، شماره 2، آذر 1396، صفحه 69-78

10.22034/frj.2018.112623.1017

فاطمه یوسفی؛ رضا تقی ابادی؛ سعید باغشاهی