نویسنده = مریم طرفه
بررسی اثر انحراف جهت رشد دانه‌ها بر رفتار خزشی سوپر آلیاژ پایه نیکلی GTD111DS

دوره 5، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 79-92

10.22034/frj.2022.317477.1145

سید محمد حسین میرباقری؛ مریم طرفه؛ جمشید آقازاده؛ سهیل نخودچی


بررسی تاثیر ضرایب انتقال حرارت در انجماد جهت‌دار در سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD111

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 11-20

10.22034/frj.2019.176791.1075

مریم طرفه؛ سید محمد حسین میرباقری؛ جمشید آقازاده