کلیدواژه‌ها = ریخته‌گری کوبشی
بررسی پارامترهای فرایند ریخته‌گری کوبشی به‌منظور ساخت کامپوزیت زمینه فلزی از آلیاژ ‏زاماک5 تقویت‌شده با پیشماده آلومینایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

10.22034/frj.2023.352461.1160

فهیمه نوروزی؛ سیدجمال حسینی پور؛ مجید عباسی


ریزساختار انجمادی آلیاژ آلومینیم ‏A390‎‏ تولید شده به روش‌ ریخته‌گری کوبشی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-10

10.22034/frj.2018.113170.1018

سیدعباس حصاصی؛ مجید عباسی؛ سیدجمال حسینی پور