کلیدواژه‌ها = کاربید
ارزیابی اثر کربن و آنیل انحلالی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ پایه کبالت ریختگی ASTM F75

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401

10.22034/frj.2023.351831.1159

شاهین ترکمانی؛ مریم مرکباتی؛ معصومه سیف اللهی؛ آدلی آخوندزاده


تأثیر جوانه‌زا و مدول ریختگی بر ریزساختار انجمادی چدن آستنیتی منگنزی با گرافیت کروی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 19-30

10.22034/frj.2021.205511.1103

رحیم رحیم‌پور بصرا؛ مهران ترابی کفشگری؛ مجید عباسی