موضوعات = شبیه سازی و مدلسازی
مدل استاندارد غیرخطی برای بهینه‌سازی مواد بار کوره‌های ذوب بوته‌ای و القایی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 107-118

10.22034/frj.2022.330310.1152

امین جعفری رامیانی؛ درسا یوسفی؛ مهدیه مهاجری


بررسی تاثیر ضرایب انتقال حرارت در انجماد جهت‌دار در سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD111

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 11-20

10.22034/frj.2019.176791.1075

مریم طرفه؛ سید محمد حسین میرباقری؛ جمشید آقازاده