سخن سردبیر

دوره 1، شماره 2، آذر 1396، صفحه 1-1

10.22034/frj.1396.61681

سید محمد علی بوترابی


اثر نوع بوته در کوره VIM بر رسوبات 'γ و خواص تنش-گسیختگی سوپرآلیاژ پایه نیکل Rene 80

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 3-8

10.22034/frj.2022.342625.1156

معصومه سیف اللهی؛ سعید کوهی فایق دهکردی؛ سیدمهدی عباسی؛ سید مهدی قاضی میرسعید


بررسی میزان تاثیر حرارت‌دهی سریع بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ Al-Si-Cu-Mg بهسازی شده با فسفر

دوره 4، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 71-78

10.22034/frj.2020.230367.1118

محسن علی آبادی؛ حسن ثقفیان لاریجانی؛ نیما طباطبایی رضایی


ریزساختار انجمادی آلیاژ آلومینیم ‏A390‎‏ تولید شده به روش‌ ریخته‌گری کوبشی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-10

10.22034/frj.2018.113170.1018

سیدعباس حصاصی؛ مجید عباسی؛ سیدجمال حسینی پور


نقش باریم در تغییرات ساختاری، خواص مکانیکی و رفتار سایشی کامپوزیت Al-20Mg2Si

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 9-21

10.22034/frj.2023.350479.1158

سعید فراهانی؛ نور ازما نوردین؛ حمیدرضا قندور


بررسی تاثیر منگنز بر قابلیت ریخته‌گری آلیاژهای هیپویوتکتیک Al-2Ni-xMn

دوره 1، شماره 2، آذر 1396، صفحه 69-78

10.22034/frj.2018.112623.1017

فاطمه یوسفی؛ رضا تقی ابادی؛ سعید باغشاهی