دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اثر سرعت بیرون کشی در انجماد جهتداربریجمن بر ریزساختار سوپرآلیاژ پایه کبالت – نیکل نسل جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

10.22034/frj.2023.357476.1163

معصومه سیف اللهی؛ سید مهدی قاضی میرسعید؛ فاطمه عبدالملکی


تاثیر کسر جامد بر تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی کامپوزیت درجای Mg/Mg2Si تولید شده به روش ریخته‌گری نیمه‌جامد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

10.22034/frj.2023.391080.1176

مهدی رئیسی؛ حسن حسینی جبلی؛ سید حسن نوربخش