دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اثر سرعت بیرون کشی در انجماد جهتداربریجمن بر ریزساختار سوپرآلیاژ پایه کبالت – نیکل نسل جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

10.22034/frj.2023.357476.1163

معصومه سیف اللهی؛ سید مهدی قاضی میرسعید؛ فاطمه عبدالملکی


تاثیر کسر جامد بر تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی کامپوزیت درجای Mg/Mg2Si تولید شده به روش ریخته‌گری نیمه‌جامد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

10.22034/frj.2023.391080.1176

مهدی رئیسی؛ حسن حسینی جبلی؛ سید حسن نوربخش


بررسی پارامترهای فرایند ریخته‌گری کوبشی به‌منظور ساخت کامپوزیت زمینه فلزی از آلیاژ ‏زاماک5 تقویت‌شده با پیشماده آلومینایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

10.22034/frj.2023.352461.1160

فهیمه نوروزی؛ سیدجمال حسینی پور؛ مجید عباسی


بررسی اثر سرعت گرمایش در عملیات حرارتی پیرسازی غیرهمدما بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت درجای آلومینیم- آلومیناید نیکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1402

10.22034/frj.2023.379722.1172

رمضانعلی فرج‌الهی؛ حامد جمشیدی اول؛ روح اله جماعتی


بررسی تاثیر جوانه‌زایی بر سیالیت و حساسیت به پارگی گرم آلیاژ 2024 آلومینیم بهسازی شده توسط سریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22034/frj.2023.410726.1182

حسین محمدی؛ رضا تقی ابادی؛ مهدی ملکان