راهنمای نویسندگان

نکات کلی

نویسندگان محترم  نسخه اولیه مقاله خود را در قالب فایل MS Word به صورت تک ستونه با فاصله خط 1.5 برابر و در اندازه A4 ارسال نمایند. تعداد صفحات از 16 صفحه A4 بیشتر نشود.

تاکید می شود که در  مرحله ارسال مقاله برای داوری و ارزیابی نهایی نباید از الگوی کامل نگارش مقاله در مجله استفاده شود و در مقاله ارسالی سرصفحه اختصاصی مجله درج شود.

تمامی شکلها و جدولها در متن مقاله به ترتیب استفاده، جایگذاری شود. اجزای هر شکل باید به صورت یکپارچه با فونت یکدست و مناسب و ترجیحا فارسی باشد. 

بعد از پذیرش مقاله برای چاپ در مجله "پژوهشنامه ریخته‌گری" از نویسنده خواسته می‌شود که نسخه نهایی مقاله خود را مطابق الگوی مجله نهایی نموده و مجددا ارسال کند.

برای دریافت آخرین ویرایش الگوی نگارش مقاله نهایی کلیک کنید.

برای مشاهده نمونه مقاله آماده شده، روی نمونه مقاله  کلیک کنید. 

در مرحله ارسال مقاله، نیاز است که نویسنده مکاتبه کننده، فرم تعارض منافع مقاله را تکمیل و بارگذاری نماید. 

بعد از اعلام پذیرش مقاله و قبل از چاپ مقاله، نیاز است که فرم حق واگذاری انتشار مقاله در پژوهشنامه ریخته‎گری، تکمیل و بعد از امضا توسط همه نویسندگان به دفتر مجله ارسال شود (از طریق فاکس یا ایمیل) و در سامانه هم بارگذاری شود. ترتیب نام نویسندگان بر اساس ترتیب نام نویسندگان در این فرم خواهد بود. 

 

لطفا در بخش معرفی نویسندگان، دقت کافی انجام شود که اطلاعات همه نویسندگان کامل باشد، ایمیل دانشگاهی معرفی شود (به ویژه برای شخصیتهای دانشگاهی) و سمت نویسندگان به درستی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی وارد شود. لطفا از الگوی زیر برای نوشتن سمت استفاده شود:

ابتدا مرتبه علمی (نظیر استاد، دانشیار، استادیار یا دانشجوی دکتری، دانشجوی کارشناسی ارشد، یا ...) و سپس محل کار نویسندگان.

نظیر:

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

Associate Professor, Department of Mining and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology

 

رعایت نکات زیر در تهیه نسخه اولیه مقاله ضروری است:

تمام بخشهای مقاله به صورت تک ستونه با درج شکلها و جداول در داخل متن ارائه شود.

زبان رسمی مجله، فارسی است و فقط مقاله‎های به زبان فارسی با چکیده انگلیسی پذیرفته می‎شوند.

مقاله باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده یا نویسندگان در زمینه‎ های مختلف علوم و فناوری ریخته گری باشد و در مجله دیگری چاپ نشده، یا به طور همزمان به مجله‎های دیگر ارسال نشده باشد.

مقاله ارسالی حاوی چکیده های فارسی و انگلیسی، مقدمه، روش تحقیق، نتایج و بحث، نتیجه گیری و مراجع باشد.

در بخش مراجع حداقل 20 مرجع معتبر علمی پژوهشی به زبان‎های فارسی و انگلیسی به ترتیب استفاده در متن معرفی شوند.

بهتر است عنوان مقاله از 15 کلمه بیشتر نباشد.

متن فارسی و انگلیسی عنوان مقاله، نام و آدرس نویسندگان، چکیده و واژه های کلیدی همسان باشد. 

متن چکیده حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه داشته باشد.

حداقل 3 و حداکثر 5 واژه کلیدی معرفی شود.

مرتبه علمی، ایمیل و آدرس محل کار همه نویسندگان در متن مقاله ارائه شود. از ایمیل سازمانی به ویژه برای اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان دکتری استفاده شود.

دقت شود که جانمایی روابط، شکلها و جداول در متن مناسب باشد و تداخل با یکدیگر نداشته باشند. 

اجزای مختلف هر شکل به صورت یکپارچه باشد. از ارائه تصاویر به صورت چند جزیی خودداری شود. 

نسخه pdf مقاله هم ارسال شود.

حداقل سه داور تخصصی برای داوری توسط نویسندگان پیشنهاد شود. داوران پیشنهادی از همکاران نویسندگان و نیز از اعضاء هیات تحریریه مجله نباشند. دقت شود که ایمیل معرفی شده برای داور پیشنهادی کاملا درست باشد. ایمیل ارائه شده، ایمیل سازمانی (دانشگاهی) داور باشد (عضو هیات علمی یا محقق برجسته در زمینه تخصصی که دارای مقالات معتبر است، در اولویت باشد)

 در مراحل ویرایش داده ها در سامانه، دقت شود که اصلاحات انجام شده در مقاله، در بانک داده به روزرسانی شود.

نحوه تدوین مراجع:

در متن مقاله شماره مرجع در داخل کروشه[ ] آورده شود.

همه مراجع به ترتیبی که در متن آمده ­اند شماره ­گذاری و مرتب شوند. 

فقط آن دسته از مراجعی که در متن مقاله به آنها اشاره شده است در فهرست مراجع آورده شوند.

مراجع فارسی از سمت راست و مراجع لاتین از سمت چپ نوشته شوند. در فهرست مراجع ذکر نام مولفان، عنوان مقاله، نام نشریه، جلد، صفحه شروع و پایان و سال انتشار ضروری است. نگارش مراجع طبق دستوالعمل زیر انجام پذیرد.

در فهرست منابع انگلیسی، عنوان مجله و عنوان ناشر  به طور کامل و با حروف بزرگ نوشته شود. همچنین فقط کلمه اول عنوان مقالات با حروف بزرگ نوشته شود. در مقابل همه کلمات در عنوان کتابها با حرف بزرگ نوشته شود.

عنوان مجله، همایش و ناشر مراجع مختلف کامل نوشته شود.

از قرار دادن عناوین مقالات و کتاب در گیومه خودداری نمایید. عنوان مقاله و کتاب کامل نوشته شود. 

به نحوه درج شماره و سال و شماره صفحات مقالات دقت شود تا دقیقا مطابق الگو باشد. 

در معرفی هر مرجع، اول نام خانوادگی نویسنده و سپس حرف اول نام اول نویسنده نوشته شود. اسامی نویسندگان سوم به بعد برای نویسندگان بیش از 5 نفر می توان از عبارت سایر یا et al استفاده شود.

[1] Asadi A., Birjandi M., Smith F.J., Wear resistance of alloy AA390  in dry, Wear, 2011, 66(3) 657-674.

[2] رحمتی ر. ، پرویزی پ.، ارزیابی رفتار سایشی آلیاژ ریختگی آلومینیم A390، مهندسی متالورژی، 1385، 2(3) 19-31.

[3] قنبری حقیقی م.، شبیه ­سازی عددی و فیزیکی فرآیند انجماد جهت‌دار به روش بریجمن به منظور رشد تک بلور سوپرآلیاژ پایه نیکل، پایان­ نامه دکترا، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1393.

[4] Mondolfo L. F., Structure and Properties of Aluminum Alloys, Metallurgiya, Moscow, 1979.

 [5] Deng Y., Ye R., et al., Corrosion behaviour and mechanism of new aerospace Al-Zn-Mg alloy friction stir welded joints and the effects of secondary Al3ScxZr1-x nanoparticles, Corrosion Science, 2015, 90, 359–374.

مسؤولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده(گان) است و نویسنده عهده‎دار مکاتبات مسئول همه جنبه‎های حقوقی مقاله می‎باشد.

پژوهشنامه ریخته‎گری حق رد یا قبول مقالات را برای خود محفوظ می‎دارد.