داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
جواد آرسته کامپوزیتها و مواد پیشرفته شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
حسین آشوری استاد دانشکده علم و مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف
حسین آقاجانی ریخته گری و انجماد آلیاژهای آلومینیم گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
غلامرضا ابراهیمی کامپوزیتها و مواد پیشرفته گروه متالورژی و مواد، دانشگاه فردوسی ، مشهد
محمدرضا ابوطالبی فرایندهای نوین ریخته گری و انجماد گروه تولید و فرآوری مواد فلزی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت، تهران ، ایران
وحید ابویی مهریزی عملیات حرارتی و سایر عملیات تکمیلی استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
فرشاد اخلاقی فرایندهای نوین ریخته گری و انجماد، کامپوزیتها و مواد پیشرفته استاد،دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی؛ دانشگاه تهران
محسن استادشعبانی عملیات حرارتی و سایر عملیات تکمیلی استادیار، دانشگاه صنایع و معادن ایران، تهران، ایران.
محمد امامی عملیات حرارتی و سایر عملیات تکمیلی گروه مهندسی مواد، دانشگاه بناب
حمید امیدوار عملیات حرارتی و سایر عملیات تکمیلی گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
منصور بزرگ عملیات حرارتی و سایر عملیات تکمیلی مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی شاهرود
امید بیات ریخته گری و انجماد چدنها، کامپوزیتها و مواد پیشرفته استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی همدان
امید بیات کامپوزیتها و مواد پیشرفته استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه همدان
رضا تقی ابادی ریخته گری و انجماد آلیاژهای آلومینیم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (IKIU)، قزوین، ایران
محمد تلافی نوغانی ریخته گری و انجماد فولادها دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (IKIU)، قزوین، ایران
حسن ثقفیان لاریجانی ریخته گری و انجماد آلیاژهای آلومینیم، ریخته گری و انجماد چدنها، ریخته گری و انجماد فولادها، کامپوزیتها و مواد پیشرفته استاد، دانشکده ی مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد امین جباره شبیه سازی و مدلسازی، فرایندهای نوین ریخته گری و انجماد استادیار گروه مهندسی مواد و پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری
امین جعفری رامیانی شبیه سازی و مدلسازی هیات علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روح‌اله جماعتی شبیه سازی و مدلسازی، عملیات حرارتی و سایر عملیات تکمیلی دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حامد جمشیدی اول شبیه سازی و مدلسازی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مجتبی جواهری ریخته گری و انجماد فولادها، شبیه سازی و مدلسازی واحد طراحی و تکنولوژی شرکت ریخته گری فولاد طبرستان
مصطفی حاجی آقایی شبیه سازی و مدلسازی گروه صنایع- دانشگاه علم وفناوری مازندران
علی حبیب اله زاده دانشگاه سمنان
مصطفی حبیب نیا شبیه سازی و مدلسازی استادیار، دپارتمان مهندسی مکانیک، واحد جویبار، دانشگاه آزاد اسلامی، جویبار، ایران
شبنم حسینی عملیات حرارتی و سایر عملیات تکمیلی گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی آمل
سیدجمال حسینی پور عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیدعباس حصاصی ریخته گری و انجماد آلیاژهای آلومینیم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
میلاد حیدری قلعه ارزیابی غیرمخرب دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
شهرام خیراندیش استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه علم و صنعت ایران
سید رضا دامادی ریخته گری و انجماد آلیاژهای آلومینیم گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
محمدحسن دانشی‌فر ریخته گری و انجماد آلیاژهای آلومینیم، فرایندهای نوین ریخته گری و انجماد دانشگاه حکیم سبزواری
اسماعیل دماوندی ریخته گری و انجماد آلیاژهای آلومینیم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مهدی دیواندری ریخته گری، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم وصنعت ایران
محمد رجبی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
احمد رزاقیان کامپوزیتها و مواد پیشرفته گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین
علی محمد رشیدی عملیات حرارتی و سایر عملیات تکمیلی، فرایندهای نوین ریخته گری و انجماد دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه رازی کرمانشاه
سید حسین رضوی عملیات حرارتی و سایر عملیات تکمیلی دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
رامین رییس زاده ریخته گری و انجماد آلیاژهای آلومینیم، ریخته گری و انجماد سایر آلیاژها بخش مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی و مهندسی
سید مجتبی زبرجد کامپوزیتها و مواد پیشرفته دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شیراز
;کریم زنگنه مدار عملیات حرارتی و سایر عملیات تکمیلی دانشگاه مالک اشتر, دانشکده مهندسی مواد
سیامک سراج زاده شبیه سازی و مدلسازی دانشگاه صنعتی شریف تهران
زهراسادات سید رئوفی عملیات حرارتی و سایر عملیات تکمیلی استادیار گروه مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
معصومه سیف اللهی ابرآلیازها پژوهشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
محمدحسین شاعری عضو هیئت علمی گروه مواد دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
مهرداد شایان کامپوزیتها و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی سهند-دانشکده ی مهندسی مواد
سعید شبستری دانشکده مهندسی مواد و متالورزی - دانشگاه علم و صنعت ایران
یزدان شجری عملیات حرارتی و سایر عملیات تکمیلی مهندسی مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران.
حسن شریفی کامپوزیتها و مواد پیشرفته دانشگاه شهر کرد- مدیر گروه مهندسی مواد دانشگاه شهرکرد
فرزاد شهری فرایندهای نوین ریخته گری و انجماد مواد پیشرفته و نانو
ماندانا عادلی عملیات حرارتی و سایر عملیات تکمیلی، کامپوزیتها و مواد پیشرفته دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید عباسی ریخته گری و انجماد فولادها دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، مازندران، ایران
حسن عبدوس شبیه سازی و مدلسازی، کامپوزیتها و مواد پیشرفته استادیار، مهندسی مواد، پردیس علوم و فناوری نوین، دانشگاه سمنان
نجم الدین عرب گروه آموزشی مهندسی مواد/دانشگاه آزاد/ واحد ساوه/
روزبه عشقیان ریخته گری و انجماد فولادها کارشناس ارشد مهندسی مواد
مهرداد عضوامینیان ریخته گری و انجماد سایر آلیاژها
حسین علی نژاد ریخته گری و انجماد فولادها دکتری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
قاسم عیسی آبادی ریخته گری و انجماد آلیاژهای آلومینیم گروه آموزشی مهندسی مواد و متالورژی،دانشگاه اراک، استادیار
هدایت غلامی ریخته گری و انجماد فولادها دانشجوی دکتری مهندسی مواد و متالورژی، کارشناس ارشد پروژه گندله سازی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
بهمن کروجی فرایندهای نوین ریخته گری و انجماد دانشیار گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار ، ایران
امین کلاه دوز فرایندهای نوین ریخته گری و انجماد Faculty of Technology, School of Engineering and Sustainable Development, De Montfort University, Leicester, LE1 9BH, UK.
حسن کوهستانی ریخته گری و انجماد فولادها عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی داشنگاه سمنان
احمد کیوانی فرایندهای نوین ریخته گری و انجماد عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد
هادی محمودی ریخته گری و انجماد فولادها
مریم مرکباتی مجتمع داشنگاهی مواد و فناوری های ساخت، داشنگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
مهدی ملکان ریخته گری و انجماد آلیاژهای آلومینیم دانشکده مهندسی و مواد دانشگاه تهران-تهران-ایران
نیما موحدی ریخته گری و انجماد سایر آلیاژها، کامپوزیتها و مواد پیشرفته دانشگاه نیوکسل استرالیا- دانشکده مکانیک
امیر مومنی عملیات حرارتی و سایر عملیات تکمیلی گروه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی همدان
امیر حسین میثمی شبیه سازی و مدلسازی دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان
سید محمد حسین میرباقری ریخته گری و انجماد فولادها دانشیار دانشکده مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
علیرضا میرک ابرآلیازها، فرایندهای نوین ریخته گری و انجماد دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمیدرضا نجفی دژده ریخته گری و انجماد فولادها دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
سلمان نوروزی عملیات حرارتی و سایر عملیات تکمیلی دانشکده مهندسی مواد و صنایع- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بهزاد نیرومند ریخته گری و انجماد آلیاژهای آلومینیم عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
سید ابراهیم وحدت دانشکده مهندسی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
آمنه وحیدیان دانشجوی دکتری
ناصر ورهرام دانشیار دانشکده علم و مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف