بررسی تاثیردرجه حرارت گرمایش و سرعت هم زدن سرباره در پاتیل بر بازیافت آلومینیم از سرباره کوره های ذوب

نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی مهندسی مواد/دانشگاه آزاد/ واحد ساوه/

10.22034/frj.2020.226706.1117

چکیده

در این پژوهش, سرباره های ذوب آلیاژ آلومینیم ‏AA8011‎‏ از کوره های ذوب و نگهدارنده ریورب در کارخانجات تولید ‏محصولات آلومینیومی استفاده شد. این سرباره ها در درجه حرارت های 750, 800 ,850 و 900 درجه سانتیگراد در کوره ‏بوته ای حرارت داده شدند. از کاورال 11 برای پوشاندن سطح سرباره ها در بوته استفاده شد. سپس سرباره ها به پاتیل چدنی ‏پیش گرم شده که در کف آن سوراخی به قطر 3 سانتیمتر تعبیه شده بود، منتقل شد. در این مرحله نیز از مقدار 1% کاورال ‏‏11 استفاده شد. مخلوط سرباره موجود در پاتیل در چهار سرعت 100, 200، 250 و 300 دور در دقیقه به مدت 15 دقیقه هم ‏زده شد و مذاب خروجی از کف در قالب های شمش بارریزی شد. نتایج بررسی ها نشان داد که مقدار آلومینیوم بازیافت شده از ‏سرباره آلومینیومی در دمای ‏C‏º 850‏‎ ‎‏ و سرعت چرخشRPM ‎‏ 250 نسبت به سایر شرایط بیشتر بوده و تصاویر ‏میکروسکوپی نشان داد که کمترین میزان آخال در مذاب بازیافت شده در این شرایط به دست می آید. آنالیز شیمیایی نشان ‏داد که سرباره بازیافتی, ترکیب شیمیایی تقریبا مشابه با مذاب اولیه داشته و با این عملیات تا حدود 66.8% سرباره قابلیت ‏بازیافت و برگشت به چرخه تولید را دارد که علاوه بر محاسن اقتصادی, بر حفاظت از محیط زیست نیز موثر است

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 25 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 22 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1399