رتبه علمی نشریه (ارزیابی سال 1398): ب

ضریب تاثیر  (JCR): 0.278

تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 97
تعداد نویسندگان 172
تعداد مشاهده مقاله 35,296
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 17,885
تعداد مقالات ارسال شده 136
تعداد مقالات رد شده 40
درصد عدم پذیرش 29
تعداد مقالات پذیرفته شده 89
درصد پذیرش 65
زمان پذیرش (روز) 89
تعداد پایگاه های نمایه شده 4
تعداد داوران 150
  • این نشریه در آخرین ارزیابی سال 1398 دارای رتبه ب از کمیسیون نشریات وزارت علوم شده است. 
  • تمامی فرایندهای دریافت، داوری و چاپ مقاله در این مجله رایگان است و دسترسی به مقالات منتشر شده برای خوانندگان تخصصی، آزاد است.
  • "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".
  •  مطابق آیین نامه نشریات علمی کشور مصوب 98/02/02 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان محترم و پیشگیری از انتشار مقالات تکراری، این نشریه از نرم افزار مشابهت‌یاب همیاب بهره می‌برد.

 Founding Research Journal


 

شماره جاری: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 15، زمستان 1399، صفحه 191-252 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
2588-5367
شاپا الکترونیکی
2588-5359

ابر واژگان