Founding Research Journal


 

شماره جاری: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 8، بهار 1398، صفحه 1-54 

5. اثر زمان نگهداری مذاب بر رسوبات 'γ و خواص تنش-گسیختگی سوپرآلیاژ Rene 80

صفحه 29-36

سعید کوهی فایق دهکردی؛ معصومه سیف اللهی؛ سید مهدی عباسی؛ سید مهدی قاضی میرسعید


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
2588-5367
شاپا الکترونیکی
2588-5359