مدیریت انرژی الکتریکی در فولادسازی با کوره‌های قوس الکتریک بر اساس میزان مصرف بار با بکارگیری تپ چنجرهای زیر بار

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه علم و فناوری مازندران

2 استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه علم و فناوری مازندران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، مازندران، ایران

10.22034/frj.2020.218472.1114

چکیده

مدیریت سمت تقاضا موضوع مهمی است که در سال‌های اخیر به‌طور گسترده مورد بحث و بررسی در صنعت برق قرار گرفته است. فرآیندهای صنعتی مانند تولید فولاد به‌طورکلی برنامه‌ریزی پیچیده‌ای دارند. در بسیاری از کشورهای صنعتی این کارخانه‌ها به‌طور مستمر در برنامه‌های DR شرکت می‌کنند. کوره‌های قوس الکتریکی در کارخانه‌های تولید فولاد به‌عنوان پتانسیل بالایی برای مدیریت سمت تقاضا شناخته می‎شوند. روشی که به‌طور معمول برای مدل‌سازی، بهینه‌سازی و به‌طورکلی برنامه‌ریزی چنین کارخانه‌هایی استفاده می‌شود شبکه کار-منابع (RTN) است. برای رفع مشکل دست یابی به جواب بهینه استفاده از یک الگوریتم فرا ابتکاری پیشنهاد می شود. به منظور مقایسه مطلوب از دو الگوریتم ژنتیک (GEN) و ازدحام ذرات (PSO) برای این منظور استفاده می‌شود. مطالعات موردی برای نشان دادن تأثیر روش پیشنهادی بر روی برنامه‌ریزی روزانه یک کارخانه فولاد انجام شده و به طور کلی نتایج حاصلِ، نشان دهنده آن است که در نظر گرفتن OLTC در برنامه ریزی کارخانه یک فولاد سبب بهبود قابل توجهی در کاهش هزینه های تمام شده روزانه آن می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات