دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 17، شهریور 1400، صفحه 67-135 
مروری بر فرایند ریخته گری دقیق در صنایع هنری و زیورآلات

10.22034/frj.2022.328830.1151

نازنین همایون جم؛ فاطمه اصغری؛ احمد سعادتی؛ مهدی ملکان