بررسی ریزساختار و سختی چدن نشکن آلومینیمی آستمپرشده ‏‎ ‎‏(‏Mg‏-‏Al‏3/4-‏C‏4/3-‏Fe‏) در محدوده ‏بینایت بالایی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22034/frj.2019.190184.1089

چکیده

 فرایند آستمپرینگ منجر به ایجاد ریزساختار بینایتی در چدن می‌شود، ریزساختار این چدن‌های با تغییر ‏ترکیب شیمیایی، دما و زمان عملیات حرارتی به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در تحقیق پیش رو ، تأثیر ‏جایگزینی 3/4 درصد وزنی آلومینیم به‌جای سیلیسیم در سینتیک استحاله بینایتی و همچنین تأثیر عملیات ‏حرارتی آستمپرینگ بر خواص فیزیکی این چدن بررسی شده است. ابتدا نمونه‌ها در ابعاد یکسان آماده ‏شده و سپس به مدت 2 ساعت در دمای 900 درجه سانتی‌گراد آستنیته شدند، سپس در چهار دمای (بینایت بالایی)  ‏‏375، 400، 425 و 450 درجه سانتی‌گراد به مدت زمان‌های 1 تا 512 دقیقه آستمپر شدند. بررسی‌های ‏ریزساختاری به‌وسیله میکروسکوپ نوری، الکترونی انجام و مشخص شد که با افزایش دمای آستمپر، ‏ضخامت صفحات فریت بینایتی  از 31/0 میکرومتر در دمای ℃375 به 63/0 میکرومتر در دمای 450 ‏درجه سانتی‌گراد رسیده است و ریزساختار درشت‌تر شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که استحاله ‏آستمپر در چدن نشکن آلومینیمی باعث ایجاد ساختار بینایتی خواهد شد همچنین سرعت مرحله اول ‏آستمپرینگ و تشکیل بینایت با سرعت بالاتری صورت می‌گیرد و سرعت مراحل دیگر مشابه چدن‌های ‏آستمپر دیگر است.

کلیدواژه‌ها