فرایند پذیرش مقالات

 

مقالات ارائه شده به مجله پژوهشنامه ریخته‎گری پس از فرآیند ارزیابی علمی توسط داوران  و تایید توسط سردبیر منتشر می‌شوند. 

در فرایند داوری، نویسندگان برای داوران شناخته شده است. 

تمامی فرایندهای دریافت، ارزیابی، پذیرش و انتشار مقاله به صورت الکترونیکی از طریق سامانه اختصاصی مجله مدیریت می‎شود.

سردبیر و اعضای هیات تحریریه در صورت لزوم از نرم افزارهای مشابهت یاب برای ارزیابی مقاله ها استفاده می کنند.

برای مشاهده فرایند، اینجا را کلیک کنید