کلیدواژه‌ها = خواص مکانیکی
بررسی خواص مکانیکی و سرعت خوردگی در محلول شبیه سازی بدن فوم‌های سلول باز منیزمی ریختگی

دوره 4، شماره 3، آذر 1399، صفحه 155-165

10.22034/frj.2020.239102.1123

جابر اسدی؛ بهمن کروجی؛ سید علیرضا حسینی؛ مصطفی علیشاهی


ریخته‎‫‎گری نیمه جامد رئوکست آلیاژ استحکام بالای ‏Al-5Cu-1Ag‎‏

دوره 1، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 193-200

10.22034/frj.2018.119269.1023

لیلا آبادی مرند؛ سید صدرا یوسفی بناب؛ حسین آقاجانی؛ میر سعید صفایی؛ سید رضا دامادی