اثر نوع بوته در کوره VIM بر رسوبات 'γ و خواص تنش-گسیختگی سوپرآلیاژ پایه نیکل Rene 80

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

10.22034/frj.2022.342625.1156

چکیده

چکیده: سوپرآلیاژ پایه نیکل Rene 80 یکی از پرکاربردترین آلیاژها در تولید پره‌ی توربین می‌باشد که به دلیل حضور عناصر گسترده در ترکیب شیمیایی، به روش ریخته‌گری القایی تحت خلأ تولید می‌گردد. در این پژوهش تاثیر نوع بوته در آلیاژسازی سوپرآلیاژ پایه نیکل Rene 80 مورد بررسی قرار گرفته است. آلیاژسازی و ذوب مجدد در بوته‌های آلومینایی و زیرکونیایی انجام شد. پس از ذوب، آنالیز ترکیب شیمیایی، آنالیز گاز اکسیژن و نیتروژن انجام و ریزساختار با میکروسکوپ SEM بررسی شد. عمر تنش-گسیختگی در دمای 980 درجه سانتی‌گراد و تنش 191 مگاپاسکال نیز اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که نوع بوته بر اندازه‌ی رسوبات 'γ و مورفولوژی آن بی‌تأثیر است ولی کسر حجمی رسوبات 'γ پس از پیرسازی نهایی در شمش تولید شده در بوته زیرکونیایی نسبت به بوته آلومینایی به میزان 3% افزایش داشته است که نشان‌دهنده‌ی پایداری بیشتر بوته‌ی آلومینیایی است. عمر گسیختگی آلیاژ ذوب شده در بوته‌ی زیرکونیایی نسبت به بوته‌ی آلومینایی بالاتر است که به مقدار زیادی ناشی از افزایش کسر حجمی رسوبات ‌'γ در ریزساختار آلیاژ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 19
بهار و تابستان 1401
خرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 26 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 22 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 01 مرداد 1401