ارزیابی اثر افزودن زیرکونیای (ZrO2) پایدار شده با ایتریا(Y2O3) و سیلیکون کار باید(SiC) بر نسوز های پایه منیزیتی(MgO) و بررسی پایداری فیزیکی آن در برابر مذاب فولاد

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

2 استاد، گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

3 استادیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی آمل

10.22034/frj.2023.353490.1162

چکیده

در این مقاله رسوب همزمان برای تولید پودرهای سرامیکی MgO-ZrO2 و Y2O3-MgO-ZrO2 پیش‌ساز مورد استفاده قرار گرفت و سپس این ترکیبات با استفاده از روش‌های تحلیلی متنوعی از جمله پراش لیزر QELS (شبه الاستیک پراکندگی نور)، XRD، BET و SEM مورد ارزیابی قرار گرفته و میزان پایداری آنها در برابر مذاب در کوره های ریخته گری فولاد بررسی شد. با توجه به پایداری ساختار بلوری، این نوع از مواد نسوز می توانند در قطعات حساس و در معرض شوک پاتیلهای ذوب مذاب فولاد و همچنین نازل های تاندیش در ریخته گری پیوسته طول عمر بیشتری داشته باشند و در نتیجه از لحاظ اقتصادی و هزینه تمام شده شمش های ریخته گری فولاد کمک شایانی به این صنعت انجام دهند. پودرهای نانومقیاس با سطح مشخصی که بیش از 60 متر مربع در گرم بود ایجاد شد. با استفاده از روش فرورفتگی ویکرز که برای تعیین سختی سرامیک متخلخلی که از پودرهای سنتز شده تشکیل شده بود انجام گرفت مشخص شد که افزایش سختی سرامیک ها با ادغام Y2O3 تسهیل می شود و همچنین با این عمل به تثبیت کل فاز بلور مکعبی کمک می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 19
بهار و تابستان 1401
خرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 06 مرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 02 بهمن 1401
  • تاریخ پذیرش: 02 بهمن 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 02 بهمن 1401