مشخصه‌یابی ریزساختاری و رفتار خزشی روی یک پره توربین از سوپرآلیاژ پایه نیکل CM88Y ریختگی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده مهندسی موادو متالورژی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران

10.22034/frj.2023.391115.1177

چکیده

در این پژوهش به بررسی خواص خزشی و تغییر ریزساختار متالورژیکی پره های توربین گازی تولید شده به روش ریخته گری دقیق پرداخته می شود. این پره ها که آلیاژهای پایه نیکل هستند طبق استاندارد های اوکراینی با نام یا گرید CM88Y شناخته و در صنعت نیروگاه انتقال گاز ایران مصرف می شوند از اینرو اطلاعات فنی درمورد این آلیاژ محدود است. در پژوهش حاضر سعی شده، ضمن معرفی این آلیاژ، خواص مکانیکی، خزشی و همچنین ریزساختار آن؛ برای یک پره مستعمل 18 هزار ساعت و پره 6 هزار ساعت اندازه گیری و با مقادیر مجاز استاندارد، مقایسه شود. نتایج نعداد قابل توجهی آزمون های مخرب، به کمک پارامتر لارسون-میلر، نشان می دهد، پره 18000 ساعت با داشتن منطقه تمرکزحرارتی، به علت حذف یا سایش موضعی پوشش سد حرارتی، دچارکاهش عمر خزشی به میزان 3800 ساعت شده است. همچنین فاز گاما پریم ثانوبه از حالت مکعبی به کروی تبدیل شده و پدیده به هم پیوستن فازهای گاماپرایم ثانویه، در این پره ها رخ داده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 08 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 16 اردیبهشت 1402
  • تاریخ پذیرش: 19 اردیبهشت 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 19 اردیبهشت 1402