موضوعات = ریخته گری و انجماد آلیاژهای آلومینیم
بررسی تاثیر جوانه‌زایی بر سیالیت و حساسیت به پارگی گرم آلیاژ 2024 آلومینیم بهسازی شده توسط سریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22034/frj.2023.410726.1182

حسین محمدی؛ رضا تقی ابادی؛ مهدی ملکان


تاثیر زمان برش مذاب توسط همزن مارپیچ عمودی بر رفتار پارگی گرم آلیاژ A206

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 23-34

10.22034/frj.2023.388455.1174

محمد ملکوتی خواه؛ مصطفی علیزاده؛ محمد رضا نصر اصفهانی؛ محمد راعی دهقی


بررسی تاثیر شرایط حاصل از انجماد جهت‌دار بر ساختار و نورد پذیری آلیاژ آلومینیم 2024

دوره 5، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 9-18

10.22034/frj.2021.253430.1130

علی پیروی؛ رامین بابایی سودانی؛ تقی اصفهانی؛ مرتضی هادی؛ امید بیات


بررسی تاثیر سیلیسیم بر قابلیت ریخته گری آلیاژهای Al-Cu-Si

دوره 4، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 215-226

10.22034/frj.2021.246789.1128

محمد مصطفوی؛ مصطفی جعفرزادگان؛ رضا تقی ابادی


ریخته‌گری کامپوزیت پیشرفته پایه زاماک 5 با فاز فلزی تقویت کننده سه‌بعدی پیوسته مسی

دوره 4، شماره 3، آذر 1399، صفحه 129-136

10.22034/frj.2020.253075.1129

سید محمد حسین میرباقری؛ ایلیا امینی؛ احسان عبدی بجندی


بررسی مشخصات فیلم اکسیدی در مذاب آلومینیم-روی به روش اکسید/فلز/اکسید

دوره 3، شماره 3، آبان 1398، صفحه 131-140

10.22034/frj.2019.167578.1070

نادر طاهری باغ؛ مهدی دیواندری؛ محمد شاهمیری؛ مهدی اکبری فر


بررسی تاثیر منگنز بر قابلیت ریخته‌گری آلیاژهای هیپویوتکتیک Al-2Ni-xMn

دوره 1، شماره 2، آذر 1396، صفحه 69-78

10.22034/frj.2018.112623.1017

فاطمه یوسفی؛ رضا تقی ابادی؛ سعید باغشاهی